woonburoalmelo.nl woonlijn.nu
Zoek

U heeft gereageerd op een advertentie van een woning van STJA op de website van Woonburo Almelo. Nu heeft u de woning te huur aangeboden gekregen. Voor veel mensen is dat een spannend moment. Want misschien wordt déze woning uw nieuwe thuis. Aanvaardt u ons aanbod, dan breekt een drukke tijd voor u aan. Alle te nemen stappen hebben we voor u op een rijtje gezet in de folder Een nieuw thuis.

Huurreglement
Met het tekenen van uw huurovereenkomst verklaart u zich akkoord met het Huurreglement. Hierin staan al uw rechten en plichten beschreven als huurder van STJA. U ontvangt het reglement bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Wijziging van uw huishouden
Een veelgestelde vraag is wat te doen bij wijziging van het huishouden. Ook dat staat beschreven in het Huurreglement. Zo dient vertrek van een van de contractanten gemeld te worden. En voor samenwoning vraagt u schriftelijk toestemming. Print en verstuur het formulier medehuurderschap, het formulier deelopzegging of het formulier bij overlijden.