woonburoalmelo.nl woonlijn.nu
Zoek
Als uw huur te hoog is ten opzichte van uw inkomen, dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Heeft u geen internet, dan kunt u een formulier aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 0543 (twee keer optie 1). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Aanvraag regelen via www.toeslagen.nl
Klik op Mijn toeslagen en regel online uw toeslagen voor 2016. Op uw persoonlijke pagina ziet u welke toeslagen u heeft en welke gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn. U kunt nieuwe toeslagen aanvragen en als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens daar door. Om uw toeslagen digitaal te kunnen regelen, heeft u een DigiD nodig. Hebt u deze niet, vraag dan een persoonlijke DigiD aan via www.digid.nl.

Wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven

Ontvangt u al huurtoeslag en zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling, inkomen of huur dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de huurtoeslag die u krijgt. Geef wijzigingen direct door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te weinig huurtoeslag krijgt of dat u later een bedrag moet terugbetalen. U kunt wijzigingen ook digitaal doorgeven via uw webpagina Mijn toeslagen

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
-  U woont op het adres waarvoor u staat ingeschreven bij de gemeente. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs van uw woning, uw gezinsinkomen en uw vermogen. Voor dit laatste geldt een ruime vrijstelling.
-  Afhankelijk van uw leeftijd en woonsituatie gelden inkomensgrenzen.
-  Ook gelden afhankelijk van uw leeftijd en gezinssamenstelling huurgrenzen.
-  Indien u huurtoeslag aanvraagt geldt het geschatte inkomen van dat jaar. Bereken hier uw toetsingsinkomen.
-  Heeft u inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste € 4.773,- van hun toetsingsinkomen niet mee voor de huurtoeslag.
-  Door een proefberekening te maken kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en wat het bedrag zal zijn.

Nog vragen?

U kunt ons altijd bellen of even langskomen. Natuurlijk helpen wij u ook graag bij het invullen van uw aanvraagformulier. Neemt u in dat geval mee:
+  een geldig legitimatiebewijs van uzelf en een eventuele medecontractant; 
+  uw DigiD en de DigiD van eventuele medebewoners van 18 jaar en ouder;
+  het burgerservicenummer (BSN) van eventuele kinderen tot 18 jaar;
+  een schatting van uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen voor het lopende jaar. 

Klik hier voor onze contactgegevens