woonburoalmelo.nl woonlijn.nu
Zoek

Een van onze speerpunten is het bevorderen van de leefbaarheid. Daarom vinden we het belangrijk goed contact met onze bewoners te hebben. Het uitgangspunt is steeds het gemeenschappelijk belang. We hebben actieve bewonerscommissies en we kennen een HuurdersAdviesRaad.

Gemeentelijke aanpak
Uiteraard nemen we ook deel aan het wijkoverleg met de gemeente Almelo. Samen zijn we beter in staat om de leefbaarheid in de stad te behouden en verder te verbeteren. Zo hebben onze wijkbeheerders geregeld contact met buurtwerkers en andere medewerkers van de gemeente.

Informatie
Wilt u meer weten over het wijkbeheer in uw wijk? U leest het op onze site. Op www.almelo.nl vindt u informatie over het beleid van de gemeente Almelo.