Met ingang van 1 oktober 2016 voert STJA de servicekosten opnieuw in voor bewoners van verschillende woongebouwen. In totaal gaat het om 74 complexen. Het besluit om de servicekosten opnieuw in rekening te brengen, is genomen in overleg met de HuurdersAdviesRaad (HAR).

De ontvanger betaalt

Eind jaren negentig zijn we gestopt met de doorberekening van de meeste servicekosten. Ondanks het verdwijnen van deze kosten is de dienstverlening gewoon in stand gebleven. Een groot deel daarvan is sindsdien betaald uit de algemene huuropbrengst. Deze situatie is niet langer wenselijk. Huurders die geen gebruikmaken van bijvoorbeeld schoonmaakdiensten of een lift betalen indirect toch mee, terwijl het redelijk is dat degene die de diensten ontvangt ervoor betaalt.

Keuzevrijheid
STJA hecht veel waarde aan keuzevrijheid voor huurders. Daarom krijgen de bewoners ruimte om het servicepakket zelf vorm te geven en invloed uit te oefenen op de omvang ervan. Wij vinden het bovendien belangrijk zorgvuldig te communiceren over de gevolgen van het nieuwe servicekostenbeleid. De bewoners die dit aangaat, worden persoonlijk geïnformeerd hierover.

Vragen?
Heeft u een brief ontvangen met daarin de mededeling dat STJA in uw woongebouw servicekosten in rekening gaat brengen? Wij hebben een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Wellicht vindt u daar het antwoord op uw vraag!