Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. In deze wet staat dat woningcorporaties niet mogen sponsoren. STJA neemt daarom geen sponsorverzoeken meer in behandeling.