STJA is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze branchevereniging heeft de AedesCode opgesteld. Een voorschrift van deze code is dat elk lid verplicht is zich eens in de vier jaar te laten visiteren.

Wat is visitatie
Visitatie is een onderzoek door een onafhankelijke partij. Het visitatierapport geeft helderheid over de prestaties van een woningcorporatie, waarmee de corporatie lokaal verantwoording aflegt.

Gericht op verdere verbetering
Het visitatierapport is een document dat corporaties kunnen gebruiken om (nog) beter te worden in de uitoefening van hun taken. De visitatiecommissie spreekt zich in het rapport namelijk uit over de garanties die er zijn om (ook) in de toekomst goede prestaties te behalen.

Rapport 2013
In 2013 heeft STJA zich laten visiteren door Ecorys. Dat gebeurde in de maanden februari tot en met juni. Daarvan is op 17 juni 2013 rapport opgemaakt. Het rapport Maatschappelijke visitatie STJA kunt u downloaden.