Mocht een medewerker van STJA een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben van een misstand binnen de organisatie waarbij een maatschappelijk belang in het geding is dan kennen we een Klokkenluiderregeling.

Vertrouwenspersoon
Een vermoeden van een misstand kan de medewerker melden bij de vertrouwenspersoon van STJA. STJA heeft als vertrouwenspersoon aangewezen de heer mr. A.E. Zweers. Zijn adres is Wierdensestraat 208 te 7604 BR Almelo.