STJA is in de regio actief in de gemeenten Dinkelland en Wierden.

Weten wat er leeft
Bij onze activiteiten in de regio zoeken we de samenwerking met lokale instanties. Om te weten wat er leeft binnen de regio praten we met politieke partijen, dorpsraden, stadsraden en het midden- en kleinbedrijf.

Prestatieafspraken Dinkelland
De gemeente Dinkelland, Mijande Wonen en STJA hebben in 2013 prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Deze worden in 2016 opnieuw vastgesteld.