De vraag van onze klant is heel divers. Om die reden hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We stimuleren het ontdekken en versterken van talenten en geven ruimte aan eigen verantwoordelijkheid. Een voorbeeld is de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken.

Ons personeelsbeleid
Organisatiebreed werken we met een personeelsbeleidsplan. Hierin zijn de gewenste doelen voor de komende jaren beschreven. Zoals op het gebied van opleiding en training. Verder beschikken we over competentiebeleid.