Nieuws

Binnenkort ontvangen de huurders van Sint Joseph de jaarlijkse huurverhoging. De algemene huurverhoging is dit jaar maximaal 1,6%. Sint Joseph kiest met deze verhoging voor een inflatievolgende verhoging. De maximaal toegestane huurverhoging voor...

Hoe staan onze woningen erbij? Inspecteurs van Nibag Groep gaan dit de komende maanden voor ons in beeld brengen. Dit doen zij door alle woningen te bezoeken.

Pasen staat voor de deur. Dit betekent dat ons kantoor vrijdag 19 en maandag 22 april gesloten is. Voor dringende reparatieverzoeken zijn we telefonisch wel bereikbaar.

Sint Joseph en de HuurdersAdviesRaad willen graag van de huurders weten of ze goed geïnformeerd worden. Om dit te achterhalen, ontvangen alle huurders een vragenlijst.

Om bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden over de verbouwing van De Klokkenbelt, heeft Sint Joseph samen met InteraktContour en gezondheidscentrum De Klokkenbelt een eigen website ontwikkeld: www.deklokkenbelt.nl. Via...

Wanneer u servicekosten betaalt voor uw woning ontvangt u in maart of april een brief van ons met daarin de afrekening over het jaar 2018.

Benieuwd welk onderhoud we dit jaar gaan uitvoeren? U vindt het terug in het overzicht planmatig onderhoud 2019. In dit overzicht hebben we per complex de adressen vermeld waar we dit jaar onderhoud gaan uitvoeren. U ziet hier ook welk onderhoud we...

De Woonbond en Aedes hebben op bestuursniveau een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Akkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun...

Woningstichting Sint Joseph in Almelo kent verschillende vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan prettig wonen. Mensen die zich bijvoorbeeld actief inzetten als lid van een bewonerscommissie of bewoners die vrijwillig klussen uitvoeren in of om...

Het huidige wooncomplex De Hofkamp wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe gebouw komt volledig los te staan van de Franciscanessenhof. Dit heeft gevolgen voor de bewoners van de Franciscanessenhof.

Wat betaalt u aan wonen? En hoe kunt u op deze en andere kosten besparen? In de Woonkostenkrant vindt u informatie en nuttige tips.

Nog sneller en makkelijker uw woonzaken regelen. Wij helpen u daarbij met ons klantportaal ‘Mijn Sint Joseph’ en met de (digitale) postverzending via Postex.

Woningstichting Sint Joseph heeft met bouwpartners overeenstemming bereikt voor de uitvoer van de transformatie van De Klokkenbelt in Almelo. De werkzaamheden aan De Klokkenbelt gaan, ruim een jaar later dan oorspronkelijk gepland, van start. De...

Ken jij een jonge inwoner van Almelo die zich op een bijzondere wijze inzet voor de stad of iemand in zijn/haar omgeving? Nomineer hem/haar dan voor de Junior Stadsprijs!

"Jan woont hier nog maar anderhalf jaar, maar laat nu al een ontuitwisbare indruk achter." De inzet van Jan op 79-jarige leeftijd is indrukwekkend te noemen. Redenen genoeg om hem uit te roepen tot 'Beste Buur'.

Het was een drukte van jewelste en een muzikaal geheel op dinsdag 18 september bij Buurstede. Die dag vond de heropening van het wooncomplex plaats én vierden we het 25-jarig bestaan.

In de St. Josephbuurt in de wijk Sluitersveld zijn acht nieuwe multidoelgroepwoningen gebouwd voor de verhuur. Daardoor zijn ze ideaal voor senioren en/of minder valide bewoners maar ook gezinnen kunnen hier goed uit de voeten.

Op 2 juli 2018 bestond Buurstede vijfentwintig jaar. Buurstede was in 1993 het eerste woonzorggebouw van Nederland. Toenmalig koningin Beatrix kwam daarom ook een kijkje nemen in Buurstede.

Woningstichting Sint Joseph Almelo heeft zes huurwoningen aan de Beverdamlaan ‘verduurzaamd’. Dat hebben we gedaan door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie, zonnepanelen en aanbrengen mechanische...

Omdat we dagelijks in huis vocht produceren, moeten we proberen dat er weer uit te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door goed te ventileren. Het meeste vocht is ‘leefvocht’. Dat wordt veroorzaakt door mensen, huisdieren en planten, door het...

In Almelo werken Beter Wonen en Sint Joseph samen aan goede en betaalbare huisvesting. Wat we hiervoor samen deden in 2017? En wat we nog gaan doen samen? Dat laten we in een gezamenlijke advertentie zien die deze week in het Almeloos Weekblad...

Vanaf vandaag kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal.

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen.

Benieuwd wat we in 2017 gedaan hebben? Waar we ons geld aan besteed hebben? U leest het in ons uitgebreide jaarverslag. Daarnaast hebben we een jaaroverzicht gemaakt dat snel inzicht geeft in het jaar 2017.

Het geldbedrag dat Jan Kamst, voormalig directeur-bestuurder van Sint Joseph, ontving bij zijn afscheid, een cheque ter waarde van € 3.455,-, doneerde hij aan de Stichting Stadsherstel Almelo.

Donderdag 21 juni was er voor de bewoners van de gele Drakensteynflat een gezellige avond georganiseerd. Een initiatief van Dick Harmsel, een van de bewoners van de flat.

Vanaf 1 juli 2018 is Geas Energiewacht verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties aan cv-installaties in de woningen van de woningstichting Sint Joseph Almelo.

Op de zolder van een woning aan de Pater Bleijsstraat brak in de nacht van 13 op 14 juni brand uit. De brand had ernstige gevolgen voor de naastgelegen woningen.

Zes woningen energiezuinig en comfortabel. Woningstichting Sint Joseph Almelo gaat zes woningen aan de Beverdamlaan onderhanden nemen. Deze woningen worden ‘verduurzaamd’. Dit doen we door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie...

De huur van uw woning kan vanaf 1 juli 2018 omhoog gaan. Van de overheid mag de huurprijs van een individuele woning in 2018 met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor huurders met een inkomen boven € 41.056 mag dat zelfs 5,4 procent zijn. Sint...

Bouw laatste woningen in volle gang Op een zonovergoten bouwterrein in de St. Josephbuurt was het dinsdag 17 april een drukte van jewelste. Toekomstige bewoners en betrokkenen kwamen daar bij elkaar om de start van de laatste fase van het...

Trots op de -in grote getale aanwezig- betrokken en actieve huurders tijdens de Jaarvergadering van de HuurdersAdviesRaad op dinsdagavond 10 april.

Onthulling bijzonder kunstwerk bij Dokter Eekmanhof Dinsdagmiddag 20 maart onthulde wethouder Alfons Steggink van gemeente Dinkelland samen met Claudia Beumer, directeur-bestuurder van Woningstichting Sint Joseph Almelo, en kunstenaar...

Wanneer u servicekosten betaalt voor uw woning ontvangt u deze maand een brief van ons met daarin de afrekening over het jaar 2017. In deze brief geven wij aan wat de werkelijke kosten zijn voor de geleverde diensten in 2017. Het kan zijn dat u...

Prestatieafspraken 2018 t/m 2022 ondertekend. Op donderdag 7 december 2017 ondertekenden wethouder Javier Cornelissen van de gemeente Almelo, Peter van der Hout (directeur van Beter Wonen) en Jan Kamst (directeur Woningstichting...

Sint Joseph heeft sinds 1 maart 2018 een nieuwe directeur-bestuurder. De 49-jarige Claudia Beumer staat nu met veel enthousiasme aan het roer van de Almelose woningstichting na de pensionering van haar voorganger Jan Kamst.

Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan bijna 25 jaar als directeur-bestuurder verlaat Jan Kamst de woningstichting Sint Joseph Almelo wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Toelichting Momenteel hebben wij nog steeds huurders of oud-huurders die openstaande rekeningen contant betalen. Het kost ons maandelijks erg veel geld en tijd om deze contante betalingen juist te verwerken. Daarnaast willen wij, uit...

  • 1
  • 2