woonburoalmelo.nl woonlijn.nu
Zoek

Door de economische recessie is het bouwen van woningen niet meer vanzelfsprekend. Wij bouwen alleen nog wanneer sprake is van een nadrukkelijk tekort. In de Ossenkoppelerhoek bijvoorbeeld was een grote behoefte aan huisvesting voor senioren. Daarom hebben wij in 2011 in samenwerking met Carintreggeland in het hart van de wijk de Titus Brandsmahof gerealiseerd.

Vervangende nieuwbouw
Een tweede reden voor STJA om in deze tijd te bouwen is het vernieuwen van verouderde woningen en verouderde buurten. Zo vernieuwen we twee buurten in de wijk Sluitersveld. Dat zijn Rumerslanden en St. Josephbuurt.

Aandacht voor energie
Nieuwbouwwoningen die wij bouwen, sluiten altijd aan op de geldende energie-eisen en dragen minimaal energielabel A+. Waar dat mogelijk is, maken we gebruik van innovatieve maatregelen, zoals warmtepompen. Daardoor verlaagt het energieverbruik van de woning.

Aantrekkelijke woonomgeving
Niet alleen stellen we minimale eisen aan de nieuwbouwwoning. We besteden veel aandacht aan de woonomgeving en buitenruimte bij het ontwerpen van nieuwbouw. Ook de woonomgeving moet aantrekkelijk en duurzaam zijn.