leefbaarheid

Wij willen dat u zich niet alleen veilig voelt in uw woning, maar ook dat u zich veilig voelt in de straat, buurt en de wijk waar u woont. Sint Joseph zet zich actief in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefbaarheid en de veiligheid in uw omgeving. Eén van de manieren waarop we dit doen, is door de inzet van wijkbeheerders.

Onze wijkbeheerders staan klaar om samen met u te werken aan een leefbare woonomgeving die schoon, heel en veilig is. We realiseren ons dat dit alleen mogelijk is met uw hulp. Daarom moedigen we u aan om contact op te nemen met uw wijkbeheerder als u vragen heeft, ideeën wilt delen of klachten wilt bespreken. Samen kunnen we bijdragen aan een fijne en veilige woonomgeving voor iedereen.

Veel gevraagd over leefbaarheid

Bij wie moet ik zijn met vragen of overleg over het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Met een bijdrage van het Betere Buurt Fons helpen wij u om de buurt op te fleuren of de contacten met buren te verbeteren. Wilt u een aanvraag doen? U kunt ons bellen op 0546 875800 en vragen naar de communicatieadviseur of een mail sturen naar communicatie@stja.nl

Wat doet de wijkbeheerder?

Algemeen

Uw wijkbeheerder werkt graag samen met u aan een leefbare omgeving die schoon, heel en veilig is. Spreek uw wijkbeheerder gerust aan als er iets is of als u een vraag heeft. Bellen mag natuurlijk ook. 

Waarvoor kan ik terecht bij mijn wijkbeheerder?

Algemeen

Voor het schoon, heel en veilig houden van uw woonomgeving heeft onze wijkbeheerder uw hulp nodig. Spreek uw wijkbeheerder dan ook gerust aan als er iets is of als u iet signaleert in uw straat, buurt of wijk. U kunt bij uw wijkbeheerder ook terecht voor uw vragen, ideeën en klachten. Hij is uw eerste aaspreekpunt in de wijk.

Hoe kan ik helpen om de leefbaarheid in mijn woonomgeving te verbeteren?

Algemeen

Wij zijn blij met uw initiatief en gaan graag met u in gesprek. U kunt een afspraak maken met uw wijkbeheerder. Ook kunt u een aanvraag doen bij ons Betere Buurt Fonds. U leest er hier meer over.

Ik heb een gewond / dood dier aangetroffen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u een  gewond of dood dier aantreft kunt u contact op te nemen met de Dierenambulance Almelo.
Ook als u als u een weggelopen huisdier aantreft kunt u contact met de Dierenambulance opnemen. 

Mag ik een camera aan de buitengevel van mijn huis plaatsen?

Algemeen

Hierbij gelden de wettelijke regels. Informatie hierover vindt u hier. 

Mocht u een situatie aantreffen die in strijd is tegen het beleid rondom het cameratoezicht dan dit gelieve melden bij u wijkagent of politie algemeen. Vanuit Sint Joseph kunnen wij hier niet op handhaven, alleen informeren.

Waar meld ik spullen, fietsen of scootmobiels die niet thuishoren op de galerij of in de algemene ruimten?

Algemeen

Soms kunnen spullen zoals fietsen, scootmobiels, meubels en andere items op de gangen en in gemeenschappelijke ruimten gevaarlijke obstakels vormen. Als u ziet dat dit gebeurt, kunt u dit melden bij uw wijkbeheerder. De wijkbeheerder zal proberen de eigenaar van deze spullen te vinden en hen vragen deze op te ruimen.

Als de eigenaar niet te achterhalen is, zal de wijkbeheerder een sticker op de spullen plakken en de eigenaar vragen om ze voor een bepaalde datum te verwijderen. De eigenaar kan ervoor kiezen om de spullen zelf op te ruimen, of als dat niet mogelijk is, kan Sint Joseph helpen tegen betaling.

We willen ook benadrukken dat we van alle bewoners verwachten dat ze elkaar aanspreken als ze gevaarlijke situaties zien.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit?

Algemeen

Bel de politie als u dit vermoeden heeft. Ga niet zelf op onderzoek uit. Als het gaat om een woning van Sint Joseph, dan kunt u dit ook melden bij uw wijkbeheerder.

Wat gebeurt er als Sint Joseph hennepkweek bij een huurder thuis ontdekt?

Algemeen

Als wij hennepkweek ontdekken, vragen wij de huurder de huurovereenkomst op te zeggen. Doet de huurder dit niet? Dan vragen wij om beëindiging van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit altijd toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Een huurder die is uitgezet, komt drie jaar lang niet in aanmerking voor een andere huurwoning.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Ja, dat kan zeker. U kunt dan het beste even met ons bellen (0546 87 58 00) en vragen naar onze communicatieadviseur. Een mail sturen kan ook: communicatie@stja.nl.

Hoelang duurt het voordat we bericht krijgen of ons idee in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Na ontvangst van uw aanvraag, geven wij u binnen acht weken bericht over het wel of niet toekennen van een bijdrage. We vragen u rekening te houden met deze termijn en tijdig uw aanvraag te doen.

Wat moet ik aantonen om te laten zien dat meerdere huurders baat hebben van het idee voor het Betere Buurt Fonds en hoe lever ik dit aan?

Algemeen

In uw toelichting geeft u aan op welke manier meerdere huurders baat hebben bij uw idee. Vertel ons wat de voordelen voor meerdere huurders zijn. Eventueel kunt u dit laten zien met handtekeningen van andere huurders die uw idee steunen.

Wat is het maximale bedrag dat we kunnen krijgen van het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Wij hebben geen maximumbedrag per aanvraag vastgesteld. Op basis van de aanvraag, uw eigen inzet en bijdragen, de spelregels en het beschikbare budget kennen wij een bedrag aan u toe. In sommige gevallen kan het zijn dat wij niet het volledige gevraagde bedrag bijdragen.

Aan welke voorwaarden moet mijn idee voor de buurt voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Om gebruik te maken van het Betere Buurt Fonds moet uw idee bijdragen aan het verbeteren van de buurt. Dat kan op twee manieren:

  • Een verbetering van de omgeving: zoals het aanplanten van geveltuintjes, een gezamenlijke pluktuin of moestuin, bloembakken aan de straatkant, vogelhuisjes, een opruimactie in de straat of buurt, het moderniseren van gezamenlijke binnenruimtes (in een gebouw) of binnentuinen en andere ideeën.
  • Een verbetering van het contact tussen huurders: zoals een koffiemomentje met Burendag in september, een buurt- of straatevenement organiseren, een ontmoetingsplek maken met picknicktafels en beplanting, een middag vogelhuisjes maken of schilderen, een jeu de boules baan aanleggen, een buurtmoestuin oprichten, een schoonmaakactie organiseren en andere ideeën.

€ 10,-

Lees hier meer over de spelregels.

Welke spelregels gelden er bij het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Spelregels

  • Meerdere buurtbewoners hebben baat bij de uitvoering van het idee. De zichtbare verbetering is dichtbij buurtbewoners en/of buurtbewoners zijn betrokken bij de activiteit.
  • Een groot gedeelte van de buurtbewoners waar het idee voor bedoeld is, steunt het idee.
  • Het Betere Buurt Fonds keert een eenmalige vergoeding uit per aanvraag.
  • Een aanvraag kan door elke huurder van Sint Joseph worden gedaan (alleen of samen met anderen).
  • Huurders maken gebruik van het aanvraagformulier dat vanaf 1 januari 2022 op de website staat. Het formulier kan ook worden geprint of op aanvraag worden verstuurd op papier.
  • Aanvragen worden beoordeeld door een commissie van Sint Joseph: de Buurtfondscommissie. De commissie bestaat uit een medewerker van Sint Joseph (team Communicatie) en twee huurders. Ze kijken naar het doel van de aanvraag, het voldoen aan de voorwaarden en spelregels en de commissie denkt mee met de aanvragers.
  • Er is per jaar een maximumbedrag beschikbaar in het fonds. Hierdoor kunnen aanvragen later in het jaar wellicht niet worden ondersteund.

U leest hier meer over de voorwaarden en spelregels.

Keert Sint Joseph alleen geld uit bij aanvragen voor het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Het Betere Buurt Fonds maakt het voor u als huurder van Sint Joseph mogelijk om een financiële vergoeding van ons te ontvangen voor de uitvoering van het idee. Het kan ook zijn dat we spullen of materialen regelen. Bijvoorbeeld: bij de aanleg van groen kan Sint Joseph tuingereedschap en planten regelen. 

Wie kan een aanvraag voor het Betere Buurt Fonds indienen?

Algemeen

Alle huurders van Sint Joseph. U zelf, een groepje buren, een bewonerscommissie, een activiteitencommissie en meer.

Betaalt Sint Joseph ook mee in de jaarlijkse kosten van een idee voor het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

U bent en blijft eigenaar van het idee. U werkt het idee zelf (of met uw buurtgenoten) uit. Sint Joseph helpt u bij het waarmaken van uw idee, maar u bent en blijft aan zet. Het is uw project en u zorgt ook voor eventueel onderhoud op de langere termijn. Dit lijkt veel, maar wij helpen u op weg, zodat u er niet alleen voor staat.

Hoe doe ik een aanvraag bij het Betere Buurt Fonds?

Algemeen

Om een aanvraag bij het Beter Buurt Fonds te doen, vult u dit aanvraagformulier in . Wilt u liever een papieren versie invullen? Neem dan contact met ons op (0546 87 58 00). Wij zorgen dat u het formulier dan thuis ontvangt.