het tuinonderhoud

De tuin maakt deel uit van de woning die u huurt. Het tuinonderhoud is de verantwoordelijkheid van u als huurder. Een goed onderhouden tuin draagt niet alleen bij aan uw eigen woonplezier maar ook aan dat van uw buren en daarmee aan een leefbare woonomgeving. Voor vragen over het onderhoud van uw eigen tuin of vragen over het tuinonderhoud in uw woonomgeving kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Veel gevraagd over het tuinonderhoud

Mag ik een boom in mijn tuin kappen?

Algemeen

In de meeste gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Almelo. Voor meer informatie kunt u kijken op de de website van de gemeente Almelo. Veroorzaakt de boom schade aan uw woning? Neemt u dan contact op met uw wijkbeheerder.

Wanneer worden de struiken gesnoeid en het onkruid verwijderd?

Algemeen

Dat wordt in opdracht van Sint Joseph uitgevoerd door de firma Farwick groenspecialisten. Voor informatie over de planning hiervan kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Struiken en hagen worden twee keer per jaar gesnoeid en dit is afhankelijk van het groeiseizoen.

Mijn buren onderhouden de tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Algemeen

Wij adviseren u uw buren hier zelf op aan te spreken. Misschien is er een reden waarom ze de tuin niet onderhouden. Doen uw buren niets met uw verzoek de tuin op orde te houden of kunnen ze dat niet? Neemt u dan contact op met uw wijkbeheerder.

Van wie is de tuin bij ons complex en wie moet dit onderhouden?

Algemeen

Rondom verschillende wooncomplexen heeft Sint Joseph groenvoorzieningen in eigendom en beheer. Deze algemene groenvoorzieningen onderhoudt Farwick voor Sint Joseph. Dit doen zij op basis van vastgestelde eisen volgens de beeldkwaliteit. Openbaar groen rondom woningen/wooncomplexen is eigendom van de gemeente Almelo. 

Ik ben ontevreden over het tuinonderhoud bij mijn wooncomplex. Hoe kan ik dit melden?

Algemeen

Vervelend dat u niet tevreden bent over het tuinonderhoud. Als het gaat om tuingrond van Sint Joseph, dan kunt u dit melden uw wijkbeheerder. Gaat het om (tuin)grond van de gemeente Almelo dan moet u contact opnemen met de gemeente.

Hoe vaakt komt Farwick langs voor het onderhoud van groen?

Algemeen

Hoe vaak Farwick bij uw complex komt is afhankelijk van hoe het groen erbij staat. Wanneer het nog voldoet aan de beeldkwaliteit B gaat Farwick nog geen onderhoud uitvoeren. Het kan dus zijn dat Farwick vaker bij het ene complex komt dan bij het andere. Sommige locaties hebben bijvoorbeeld meer last van zwerfafval dan andere plekken.

Wat verwacht Sint Joseph van het onderhoud van mijn tuin?

Algemeen

U mag uw tuin naar eigen wens inrichten, maar het is belangrijk dat uw tuin er netjes uitziet. Dit betekent geen hoog onkruid, takken die overhangen, of kapotte schuttingen. Uw tuin mag ook niet volstaan met spullen en vuilniszakken, en het is niet toegestaan om uw tuin te gebruiken voor het parkeren van auto's, caravans of boten. Het snoeien van bomen is uw eigen verantwoordelijkheid; ze mogen niet te hoog worden, overlast veroorzaken of schade aan uw woning veroorzaken.

Het is niet toegestaan om uw tuin of balkon te gebruiken als uitlaatplek voor uw huisdieren. Deze regels worden strikt gehandhaafd, in samenwerking met de milieu-inspecteur van de gemeente en de wijkbeheerder.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Ik kan mijn tuin zelf niet meer onderhouden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Er zijn vrijwilligersorganisaties in Almelo die u kunnen helpen met het onderhouden van uw tuin. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met Avedan en vragen naar de mogelijkheden. Bij vragen over tuinonderhoud of hulp kunt u contact met ons opnemen zodat we samen kunnen zoeken naar de beste oplossing. 

Wat doet Sint Joseph bij slecht tuinonderhoud?

Algemeen

De wijkbeheerder spreekt de huurder van de woning hierop aan en stelt in overleg met de huurder een termijn vast waarbinnen de tuin weer op orde moet zijn. Bij het niet nakomen hiervan kan dit mogelijk leiden tot een dwangmaatregeling via een gerechtelijke procedure.

Wat is groenonderhoud op beeldkwaliteit?

Algemeen

Sint Joseph en Farwick hebben afgesproken hoe schoon, heel en veilig de groenvoorzieningen en bestratingen moeten zijn. We hebben afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras mag zijn, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Dat noemen we beeldkwaliteit.

Kan iemand mij helpen om mijn tuin te bestraten?

Algemeen

Wij kunnen dat helaas niet voor u doen. Wij adviseren u hulp te vragen aan uw familie, vrienden of buren. Als dat niet lukt, kunt u contact opnemen met een stratenmakersbedrijf. Als u uw tuin volledig bestraat, zorgt u dan wel voor een goede afwatering.

Hoe zorgt Sint Joseph dat het groen/straatwerk voldoet aan de beeldkwaliteit en het onderhoud goed wordt uitgevoerd?

Algemeen

Twente Milieu bezoekt als onafhankelijke organisatie regelmatig de verschillende locaties voor het zogenoemde beeldschouw. Tijdens dit steekproefsgewijze schouwmomenten beoordeeld een medewerkers van Twente Milieu onafhankelijk diverse locaties, dit gebeurd vijf keer per jaar. Ze beoordelen minimaal 100m² van het gebied. Van deze schouwing ontvangen Sint Joseph en Farwick een rapport. Voldoet het gebied niet aan de gestelde beeldkwaliteit, dan krijgt Farwick de opdracht om het gebied binnen 48 uur op orde te maken. De wijkbeheerders hebben hierin tevens een controlerende rol en zijn het contactpersoon voor Farwick en bewoners, schouwmomenten worden achteraf geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Welke beeldkwaliteitsniveaus zijn er voor het groenonderhoud?

Algemeen

De werkwijze met beeldkwaliteit gebruiken we in heel Nederland. De methode werkt op basis van beelden/plaatjes met een omschrijving. Hierbij is aangegeven wat mag voor groen, gras, verharding, banken en zwerfafval. De niveaus gaan van A+ (zeer hoog) tot en met C (laag). Sint Joseph heeft voor haar complexen niveau B afgesproken.

Graag zouden wij het looppad bij onze woning verbreden. Mogen wij dit doen?

Algemeen

Neem contact op met uw wijkbeheerder. Hij beoordeelt dit op locatie.

Kan er een bladkorf geplaatst worden?

Algemeen

Een bladkorf is een container of mand die wordt gebruikt om bladeren en ander tuinafval in op te slaan. Dit iets wat de gemeente verzorgt. Aanvragen kunt u bij de gemeente indienen. Sint Joseph verwijderd alleen het blad op eigen groenlocaties en gazons etc.

De sprinklers / tuinbesproeing doen het niet meer.

Algemeen

Meld dit bij uw wijkbeheerder zodat dit kan worden opgepakt met het desbetreffende onderhoudsbedrijf.

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Algemeen

Nee, dit is niet toegestaan. Wel kan het zijn dat er een verjaarring op berust, hier zal in overleg met uw wijkbeheerder een gepaste oplossing voor gezocht moeten worden.