Passend toewijzen

Natuurlijk wilt u graag een woning die voor u betaalbaar is en blijft. Om te voorkomen dat u in een te dure woning terechtkomt en daardoor in betalingsproblemen kunt raken, bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Uw (gezamenlijke) jaarinkomen geldt als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, hanteert Sint Joseph de gegevens van uw IBRI-formulier. Meer over passend toewijzen vindt u op de website van WoningHuren.nl.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat Sint Joseph al haar sociale huurwoningen moet verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen. 

Op WoningHuren.nl vindt u de inkomenstabel van Sint Joseph en de andere 12 woningcorporaties. 

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van u en alle meeverhuizende personen, kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Meer hierover leest u op WoningHuren.nl

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Algemeen

U kunt een woning huren die passend is bij uw inkomen. U ziet in de inkomenstabellen op WoningHuren.nl hoe de woningcorporaties hiermee omgaan en welke huurprijs past bij welk inkomen. 

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen.Gaat u op zoek naar een andere woning, dan krijgt u te maken met passend toewijzen.