Passend toewijzen

Natuurlijk wilt u graag een woning die voor u betaalbaar is en blijft. Om te voorkomen dat u in een te dure woning terecht komt en daardoor in betalingsproblemen kunt raken, bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Uw (gezamenlijke) jaarinkomen geldt als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, hanteert Sint Joseph de gegevens van uw IBRI-formulier. Meer over passend toewijzen op Woonburo Almelo.

Wat is passend toewijzen?

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat Sint Joseph al haar sociale huurwoningen moet verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van u en alle meeverhuizende personen, kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Meer hierover leest u op Woonburo Almelo.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

U kunt een woning huren die passend is bij uw inkomen. U leest er alles over op Woonburo Almelo op de pagina over het passend toewijzen

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag