tijdelijke huur

Tijdelijke huur betekent dat u woonruimte huurt voor een van te voren afgesproken periode minder dan één jaar.  Voor meer informatie hierover en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons.

Veel gevraagd over tijdelijke huur

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen/onderverhuren als ik langere tijd afwezig ben?

Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming van Sint Joseph niet toegestaan het gehuurde helemaal of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.