urgentie

De sociale huurwoningen in de regio Almelo worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. Hiervoor zijn regels opgesteld die u vindt op Woonburo Almelo. Voorrang krijgt u niet zomaar. Als de ene woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende immers langer wachten. Alleen in bijzondere situaties kunt u voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Er moet altijd sprake zijn van een dringende sociale of medische omstandigheid.

Veel gevraagd over urgentie

Ik heb medische beperkingen en heb met spoed een aangepaste woning nodig. Hoe regel ik dat?

Hebt u een acuut medisch probleem en is uw woning daardoor niet geschikt? Hebt u daardoor dringend een aangepaste of gelijkvloerse woning nodig? Dan kunt u mogelijk een medische urgentie aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker Wmo van de gemeente Almelo. De Wmo is te bereiken op telefoonnummer (0546) 54 11 11 van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Nee, er is in uw geval geen sprake van een voorrangsregel. Wel kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Woonburo Almelo en reageren op een woning die beter bij uw woonwensen past. Houdt u er wel rekening mee dat de corporaties 'passend toewijzen'. Dat betekent dat de woning moet aansluiten bij uw inkomen en gezinssamenstelling. Op Woonburo Almelo vindt u alle informatie hierover.

Ik heb een nieuwe baan in de gemeente Almelo. Kan ik voorrang krijgen op een woning?

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied gaan werken. Wel kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Woonburo Almelo en dan reageren op een woning.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Voor de aanvraag van urgentie zijn voorrangsregels opgesteld. Die gelden helaas niet als u dakloos bent. We raden u aan zich per direct in te schrijven als woningzoekende bij Woonburo Almelo. Voor noodopvang kunt u terecht bij maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld bij Humanitas onder dak.

Ik heb met spoed een woning nodig. Kan ik urgentie krijgen?

Een urgentieverklaring om sociale redenen wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties afgegeven. Er worden allereerst voorwaarden gesteld aan uw woonsituatie. Verder moet u aantoonbaar maken dat er sprake is van een noodsituatie, dat u niet zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de noodsituatie en dat u deze ook niet zelf kunt oplossen. Meer informatie leest u op Woonburo Almelo.