De HAR zoekt een nieuw lid!

De HuurdersAdviesRaad (HAR) van Sint Joseph is op zoek naar een nieuw lid, die voorzitter wil worden. Wilt u meedenken en meepraten over het beleid van Sint Joseph? En wilt u een bijdrage leveren aan prettig en betaalbaar wonen in Almelo? Dan komt de HAR graag in contact met u.

Als lid van de HAR:

  • overlegt u zes tot acht keer per jaar met de HAR-leden
  • vergadert u vier tot zes keer per jaar met de directie van Sint Joseph
  • bent u aanwezig bij de jaarvergadering met alle huurders
  • bent u aanwezig bij vergaderingen met bewonerscommissies
  • bent u aanwezig bij overleg met de Woonbond of de gemeente Almelo
  • ontvangt u een vrijwilligersvergoeding

Interesse? Neem dan contact op met de HAR via info@harvanstja.nl of 06 82 46 70 57. Meer informatie vindt u op www.harvanstja.nl