Het sociaal statuut is ondertekend

In het sociaal statuut staan afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen bij sloop, (ingrijpende) renovatie, groot onderhoud en planmatig onderhoud. Het kan onderdeel van een complex-, buurt- of wijkaanpak zijn en onderhoud bij calamiteiten. De individuele bewoner heeft rechten en plichten, afhankelijk van het type werkzaamheden (sloop, renovatie en verschillende soorten onderhoud). Die rechten en plichten zijn uitgewerkt in dit sociaal statuut. In het statuut staat onder andere informatie over communicatie met de huurder, een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding, ongemakkenvergoedingen, afspraken over door huurders zelf aangebrachte voorzieningen, regels over toewijzing, tijdelijke huisvesting, het opleveren van de woning en leefbaarheid. U leest het sociaal statuut hier.