Jaarvergadering HAR op 7 september

Op dinsdag 7 september 2021 houdt de HAR (HuurdersAdviesRaad) haar jaarvergadering. Huurders en belangstellenden kunnen die avond aanwezig zijn tijdens de fysieke vergadering. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn, meldt u zich dan voor 27 augustus aan door een mail te sturen naar info@harvanstja.nl of door te bellen naar 0546 87 58 89 of 06 82 46 70 57. 
Huurders die liever niet fysiek aanwezig willen zijn, mogen hun vragen of opmerkingen vooraf aan de HAR doorgeven. Dit kan ook via dit mailadres of telefonisch op een van de twee genoemde nummers.

Locatie en tijd
De jaarvergadering vindt plaats in de Almelounge Businessclub (Stadionlaan 1) en start om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Rond 22.15 uur is de vergadering afgelopen.

Agenda
De onderwerpen die de HuurdersAdviesRaad deze jaarvergadering behandelt zijn:

 • Opening/vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Actualiteiten Sint Joseph
 • Verslag vorige vergadering (1 september 2020)
 • Jaarverslag HAR 2020
 • Benoeming nieuwe HAR-leden (Jeroen van der Rijst en Maud Bijsterbosch)
 • Verslag penningmeester jaarrekening 2020
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw reserve lid kascommissie
 • Vragenronde huurders
 • Sluiting

In gesprek
Vanuit Sint Joseph is onder meer directeur-bestuurder Claudia Beumer aanwezig bij deze jaarvergadering. Aanwezige huurders hebben in de pauze en na afloop van de vergadering gelegenheid om met Claudia en de HAR bestuursleden in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Bekijk hier de uitnodigingsbrief van de HuurdersAdviesRaad.