Op stap met Dana en Maarten

Sinds 1 mei heeft Sint Joseph een klantadviseur in dienst. Dit is een nieuwe functie binnen Sint Joseph. Een klantadviseur begeleidt onze huurders bij groot onderhoud, renovatieprojecten, herstructurering en verduurzaming.

Maak kennis met onze klantadviseur, Dana van Domselaar.

Wat houdt de functie precies in?

''Het is een veelzijdige functie. Ik ben het communicatiepunt tussen bewoners, aannemers en projectleiders. Voor bewoners ben ik een luisterend oor, een helpende hand in tijden van moeilijkheden en een bron van informatie en advies. Ik heb goed inzicht in wat er speelt binnen een project, waar huurders tegenaan lopen en waar eventuele knelpunten zitten. Bewoners komen met vragen eerst bij mij. Weet ik hier geen antwoord op, dan zet ik de vraag uit bij de projectleider of de aannemer. Daarnaast heb ik nauw contact met de collega’s van maatschappelijk beheer en de wijkbeheerders wanneer situaties zich voordoen die extra aandacht nodig hebben. Ik ben een soort spin in het web.”

Hoe ziet jouw dag er uit?
“Elke dag is anders. Ik zit bij alle overleggen met de projectleider en de aannemer. Ik ga mee naar de kijkmomenten in de modelwoning en ik houd mij bezig met de projectvoorstellen die naar de bewoners worden verzonden. Ik word veel gebeld door huurders en de aannemer, dus het kan ook zomaar zijn dat ik de hele dag op pad ben. Ik heb dagen dat ik vijf minuten achter de computer zit en dan ineens wegvlieg. Er zijn ook dagen dat ik de hele dag achter de computer zit en administratie verwerk. Het is een hele afwisselende functie. Mijn dag ziet er meestal anders uit dan dat ik deze van te vorenhad ingepland.”

Wat vind je tot nu toe het leukste aan je werk?

“Het leukste aan mijn functie vind ik de afwisseling. Binnen de organisatie werk ik met bijna alle afdelingen samen. Daarnaast heb ik nauw contact met de huurders en dat vind ik heel leuk.”

Wanneer krijgen bewoners van Sint Joseph met jou te maken?
“Wanneer jouw woning of complex groot onderhoud krijgt zoals renovatie of verduurzaming. Zodra een project start, horen de huurders dat ik de contactpersoon ben. Het is fijn voor de bewoners om een aanspreekpunt te hebben, want voordat de werkzaamheden starten, hebben zij vaak de meeste vragen. Ik ben degene die binnen het project de communicatie verzorgt, samen met de collega’s van de afdeling communicatie. Ik lever de input voor de brieven en het projectvoorstel en zorg er voor dat de klankbordgroep wordt opgericht.”


Hoe kun jij er voor onze huurders zijn? Wat kun jij voor ze betekenen?
“Het hele proces van groot onderhoud kan best intensief zijn voor een huurder. Ik kan helpen om dit zo duidelijk mogelijk te maken. Ik kijk waar de spanningen of onzekerheden zitten en probeer deze weg te nemen. Groot onderhoud kan veel overlast veroorzaken. Ik kijk hoe we dit als team zo fijn mogelijk voor de bewoners kunnen laten verlopen.”


Wat verwacht je van de komende periode?
“De komende tijd wordt het druk. Ik verwacht dat ik nog meer ad hoc ga werken en dat vind ik het leukste aan mijn werk. De eerste projecten starten en de volgende projecten staan al klaar. De dagen vliegen voorbij en collega’s hebben nu al het gevoel dat ik hier jaren werk. Het blijft natuurlijk een uitdaging om deze nieuwe functie vorm te geven. Ik ben bij alle afdelingen langsgegaan om te informeren wat zij doen bij een renovatie. Op die manier heb ik wel een goed beeld gekregen hoe ik mijn functie het beste kan uitvoeren.”


Eén van de afdelingen waar je veel mee samenwerkt is de afdeling wijkbeheer. Nu heeft Sint Joseph ook een nieuwe wijkbeheerder, Maarten Kemerink op Schiphorst. Hoe gaat deze samenwerking?
“Maarten is wijkbeheerder in de wijken van Drakensteyn en Valeriusstraat. Drakensteyn is een project waar ik nu mee bezig ben. Bij de Valeriusstraat ondersteun ik het project. De samenwerking met Maarten is van cruciaal belang om een gezonde en leefbare woonomgeving te behouden tijdens renovatie- of verduurzamingsprojecten.

Niet alleen de huurders bij de renovatieprojecten, maar ook de meeste huurders in zijn wijk hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkbeheerder Maarten Kemerink op Schiphorst. Hij neemt de wijk over van Huub Oude Vrielink, die vanaf 1 juli huismeester is van Buurstede.
Sinds 1 juni ben je begonnen als wijkbeheerder bij Sint Joseph. Hoe zijn de eerste maanden bevallen?
“De eerste maanden zijn mij heel goed bevallen. Met een open blik en houding ben ik gestart. Hiervoor werkte ik in de reclame, een hele andere wereld. Ik heb mij zo goed mogelijk voorbereid, maar door het werk in de praktijk te ervaren, weet ik pas echt wat het inhoudt. Het is allemaal nieuw voor mij en ik probeer zoveel mogelijk op te nemen. Sint Joseph is een sociaal bedrijf, iedereen is heel toegankelijk en het goede inwerkprogramma heeft mij geholpen om de afdelingen en collega’s in korte tijd te leren kennen. De inwerkperiode was druk en intensief, maar werpt nu al zijn vruchten af. Deze baan geeft mij energie.”


Wat vind je tot nu toe het leukste aan de functie van wijkbeheerder?
“Er zijn meerdere dingen die ik leuk vind. De collega’s zijn vriendelijk en behulpzaam en de sfeer onderling is prettig. De eerste periode ben ik veel op kantoor geweest. Nu ik meer in de wijk te vinden ben, merk ik dat ik dit onderdeel van mijn werk het mooist vind: het aanbellen bij mensen, zien wie er open doet en het gesprek aangaan. Door alleen al naar bewoners te luisteren, kan je veel winst behalen. Natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, “nee” is ook een antwoord. Maar ik weet dan wel wat er speelt en heb meegedacht binnen mijn mogelijkheden. Dat is soms al voldoende. Het is prettig dat ik steeds beter weet welke andere partners ik wanneer kan betrekken als mijn mogelijkheden als wijkbeheerder ophouden. Het is fijn om te merken dat ik het netwerk steeds beter leer kennen. In samenwerking met initiatieven als buurtbemiddeling, stichting Present, de wijkcoaches, wijkagenten en mijn collega’s, kunnen we veel voor de bewoners betekenen. Door alleen al naar bewoners te luisteren, kan je veel winst behalen.”

Wat is je indruk van de wijken?
“Ik leer de wijken steeds beter kennen. Door in gesprek te gaan met de huurders, overleggen met de leden van de bewonerscommissies en klankbordgroepen
weet ik wat er speelt in de wijk. Fijn om te merken dat ik in samenwerking met hen al vaak tot een passende oplossing kom. De kracht ligt echt in de wijk! Ik waardeer het als huurders en vrijwilligers in de wijk zelf met ideeën of oplossingen komen. Meedenken en meehelpen in de wijk, dat moedig ik zeker aan. In de wooncomplexen merk ik dat er meer gezamenlijkheid is, huurders spreken elkaar sneller aan en voelen zich samen verantwoordelijk. Fijn om hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen.”


Heb je het idee dat huurders jou al goed weten te vinden?
“Ja, dat gevoel heb ik meer en meer. Er hangt in de wooncomplexen een A4 waarop ik word voorgesteld als nieuwe wijkbeheerder. Ik probeer zo veel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en wooncomplexen. Ik merk dat er veel vertrouwen is in Huub, de vorige wijkbeheerder, en hopelijk krijgen de huurders dat ook in mij. Steeds vaker spreken huurders mij aan als ik in de wijk ben. Dat is voor mij een mooie manier om hen persoonlijk te leren kennen. Ik hoor terug dat huurders het prettig vinden om persoonlijk contact te hebben. Voor mij is het belangrijk om contact met de bewoners van mijn wijken te onderhouden. Ik ben er af en toe, zij zijn er vaak dag en nacht, dus weten precies wat er speelt.”

Eén van je taken is de begeleiding van de projecten die nu lopen aan de Drakensteyn en de Valeriusstraat, waar ook Dana bij betrokken is.
“Dat is inderdaad iets wat ik net heb opgepakt. Zo was ik bij de kijkdag voor de huurders in een modelwoning, De huurders kunnen hier zien wat de plannen zijn en hoe het gaat worden. Ik ben benieuwd hoe dit proces verloopt. Een renovatie brengt natuurlijk overlast met zich mee. Als huurders dat ervaren, ga ik graag het gesprek aan om te kijken of en hoe we eventuele