Rechter maakt afdwingen medewerking mogelijk

Om wonen veiliger te maken, plaatsen we rookmelders. Dit zijn we vanaf 1 juli dit jaar ook wettelijk verplicht om te doen. Maar wat als huurders niet reageren op onze verzoeken en we de woning niet binnenkomen om de melders te plaatsen? Bij zo'n 80 huurders is dat bij ons de situatie.

Rechter
We daagden een van deze huurders voor de rechter. Maandag 26 juli hoorden we dat de rechter onze vorderingen rechtmatig en gegrond vindt en wijst ze daarom toe. De huurder moet dus medewerking verlenen.

Noodzakelijk
Wij zijn blij dat de rechter inziet dat het plaatsen van rookmelders noodzakelijk onderhoud is. Het is voor de veiligheid van de bewoners én eventuele medebewoners in een woongebouw van groot belang dat er rookmelders aanwezig zijn. In deze individuele situatie gaan we ervan uit dat we tot een afspraak komen met de huurder waarbij we de installateur de rookmelder(s) laten plaatsen.

Overige bewoners
Met de overige mensen die tot nu toe nog geen medewerking hebben verleend, gaan we nu eerst nóg een keer contact zoeken. Hierbij vragen we hen nogmaals dringend om hun medewerking te verlenen. We verwijzen hierbij ook naar de uitspraak die de rechter heeft gedaan. Helpt dit contact niet en lukt het niet om de rookmelders te plaatsen? Dan pas gaan we over tot een gerechtelijke procedure. Een gerechtelijke procedure doen we alleen als het echt niet anders kan.

Veiligheid vergroten
Als verhuurder zijn we verplicht en verantwoordelijk om rookmelders te plaatsen. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus. De veiligheid van wonen wordt vergroot doordat rookmelders bewoners tijdig waarschuwen in geval van brand. De mogelijkheid om op tijd te vluchten neemt daardoor toe. Naast het plaatsen van rookmelders doen wij dat wat nodig en mogelijk is om de brandveiligheid van woningen en woongebouwen verder te verbeteren. Hierbij werken we intensief samen met de Brandweer Twente.