Sint Joseph verhoogt huren met maximaal 1,6%

Binnenkort ontvangen de huurders van Sint Joseph de jaarlijkse huurverhoging. De algemene huurverhoging is dit jaar maximaal 1,6%. Sint Joseph kiest met deze verhoging voor een inflatievolgende verhoging. De maximaal toegestane huurverhoging voor 2019 is 2,6%.

Voor wie
Bijna alle huurders gaan 1,6% meer huur betalen. Een uitzondering geldt voor huurders van een woning met een F of G energielabel, voor huurders van woningen die op dit moment groot onderhoud en comfortverbetering ondergaan en voor sociale woningen die al op of boven de streefhuur zitten.

De nieuwe huurbedragen gelden vanaf 1 juli 2019.

Waarom een huurverhoging
Door de huur te verhogen, kan Sint Joseph extra onderhoud aan de woningen uitvoeren. Zo wil de woningstichting de woningen energiezuinig(er) maken. Uiteindelijk komt de huurverhoging weer ten goede aan het wooncomfort van de huurders.

Huurbeleid Sint Joseph
De huurverhoging past in het huurbeleid van Sint Joseph. Daarin staat dat ze voldoende sociale huurwoningen beschikbaar wil houden voor huurders met een smalle beurs. De huurprijzen van verschillende wooncomplexen zijn daarom in 2016 al aangepast aan de grenzen van het passend toewijzen.

Advies Huurdersadviesraad
Sint Joseph heeft de jaarlijkse huurverhoging besproken met de huurdersadviesraad (HAR). De HAR heeft positief geadviseerd op het voorstel.

Informeren
Sint Joseph informeert al haar bewoners met een persoonlijke brief. In deze brief verwijst de woningstichting huurders naar de Huurkrant 2019. Hierin staat meer informatie over de huurverhoging, het Sociaal Huurakkoord, de mogelijkheid om bezwaar te maken en over de Huurtoeslag.

Terug naar overzicht