Huisbezoeken en gesprekken

In overleg met huurders voeren wij fysieke gesprekken op locatie en gaan wij op huisbezoek.

Huisbezoeken en gesprekken
In goed overleg met huurder gaan wij op huisbezoek en vinden er fysieke gesprekken bij ons op kantoor plaats. Onze wijkbeheerders maken hun gebruikelijke rondes door de wijken. Waar nodig bellen zij met huurders om bijvoorbeeld situaties van overlast te bespreken. Onze medewerkers van huurincasso en maatschappelijk beheer voeren hun gesprekken in overleg met de huurder fysiek op kantoor of in de woning. 

Voor alle fysieke overleggen geldt dat deze alleen plaatsvinden met toestemming van onze huurders.  Verder houden onze medewerkers afstand van u en dragen zij een mondkapje. 

Financiële problemen door crisis
Zorgt de coronacrisis ervoor dat u de huur niet meer (volledig) kunt betalen? Neem contact met ons op. Samen bespreken we wat mogelijk is. Bel ons op nummer 0546 87 58 00.