Reparaties en onderhoud

Samen met onze partners voeren wij alle reparaties uit.

Samen met onze partners voeren wij alle reparaties uit. Reparatieverzoeken geeft u online via de website (zelf inplannen) of telefonisch (0546 87 58 00) aan ons door. 

Het contract-, planmatig en projectonderhoud in woningen blijven wij uitvoeren. Denk dan aan onderhoud cv-installaties, mechanische ventilatie, etc. Het is voor u en ons belangrijk dat deze werkzaamheden doorgaan. Uiteraard alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. 

Veilig doorwerken
De reparaties en het onderhoud voeren wij en onze partners op een zo veilig mogelijke manier uit. Wij nemen verschillende maatregelen. En wij vragen u om uw medewerking. Zo vragen wij u een mondkapje te dragen wanneer een van onze mensen uw woning bezoekt. Heeft u zelf geen mondkapje, dan hebben wij er een voor u. Telefonisch vertellen wij u meer over de werkwijze en wij sturen u deze instructiekaart toe. Merkt een vakman dat bewoners toch ziek zijn, geen mondkapje dragen of zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, dan stopt hij met het werk.

Belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden in uw woning, is dat u en uw huisgenoten toestemming geven voor het uitvoeren ervan.