Meulenbeldlaan/ Johanna van Burenlaan

Meulenbeldlaan/ Johanna van Burenlaan

Dit project is afgerond! 

Sint Joseph bezit 119 portiekwoningen aan de Meulenbeldlaan/Johanna van Burenlaan. Om de kwaliteit van deze woningen te houden, is renovatie nodig. We gaan de appartementen onderhouden en verbeteren, het woongebouw wordt opgeknapt, en we nemen maatregelen voor de directe woonomgeving. De werkzaamheden kunnen worden opgedeeld in twee categorieën: onderhoud en comfortverbeteringen.

Onderhoud

Onze woningen hebben onderhoud nodig. We voeren  werkzaamheden uit om de woningen en het gebouw technisch in orde te maken. We vernieuwen de keukens, badkamers en toiletten in alle woningen. Daarnaast onderhouden we installaties, installeren vrijloopdrangers op de nieuwe voordeuren en vernieuwen de groepenkast. Ook voeren we saus- en schilderwerk uit en nemen maatregelen voor brandveiligheid. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn belangrijk om het gebouw en de woningen in goede en veilige staat te houden. .

Comfortverbetering en verduurzaming

Comfortverbeteringen betekenen voorzieningen die momenteel ontbreken of bestaande voorzieningen die worden uitgebreid of aangepast aan de huidige normen. Daarnaast worden er duurzaamheidsmaatregelen genomen, zoals het installeren van warmtepompen en zonnepanelen.

Werkzaamheden

 • vernieuwen badkamer/toilet;
 • vernieuwen keuken;
 • schilderwerk;
 • vernieuwen groepenkast in de meterkast;
 • brandveiligheid verbeteren;
 • vluchtveiligheid verbeteren;
 • plaatsen nieuwe kozijnen en HR++ glas;
 • vervangen verlichting algemene ruimtes door;
 • LED-verlichting;
 • bestrating bij de toegangen verbeteren;
 • uitbreiding verwarmingsinstallatie;
 • warmtepompen;
 • gasloos wonen;
 • mechanische ventilatie;
 • aanbrengen zonwering;
 • zonnepanelen;
 • buitengevel isolatie.