Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staat onder andere vermeld het adres van het gehuurde, de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van de huurbetaling. Aan de huurovereenkomst is het Huurreglement woonruimte verbonden met daarin de rechten en plichten die gelden voor u als huurder en voor Sint Joseph als verhuurder.

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Wanneer u wordt uitgenodigd om het huurcontract te ondertekenen ontvangt u van ons het 'Huurreglement woonruimte'. Hierin staan uw rechten en plichten die gelden voor u als huurder en voor Sint Joseph als verhuurder.

Voor welke termijn geldt een huurovereenkomst?

De huurovereenkomst sluit u af voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van één jaar. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Er is één uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: het kind is 35 jaar of ouder, heeft altijd onafgebroken bij zijn/haar ouder(s)  ingewoond en blijft dat ook in de toekomst doen. U kunt dit aantonen met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met woonverleden en een verklaring waaruit blijkt waarom de relatie duurzaam en op de toekomst gericht is. Geldt deze uitzondering voor u? U kunt de aanvraag doen via het formulier Verzoek medehuurderschap

De huurprijs van de woning van mijn buren is lager dan die van mij. Hoe kan dat?

Dat kan te maken hebben met verschillende zaken. Bijvoorbeeld omdat uw buren langer dan u in de woning wonen. Als uw buren gaan verhuizen, wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald. Het kan ook zijn dat in uw woning aanpassingen zijn gedaan, die uw buren niet hebben. Bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas. 

Woningcorporaties zijn gebonden aan wet- en regelgeving. De wetgeving verandert regelmatig. Als corporatie moeten wij hierin meebewegen. Binnen deze regelgeving passen wij ieder jaar ons huurbeleid en onze streefhuren aan. Soms wordt de huur hoger, soms lager. De nieuwe streefhuur geldt alleen voor nieuwe huurders. Het kan dus zijn dat het ene jaar een andere streefhuur geldt dan het andere jaar. Het belangrijkste is dat ons houden aan het woningwaarderingsstelsel. Dit is een puntensysteem dat de kwaliteit van de woning weer geeft. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Zolang wij onder de maximale huurprijs blijven zijn wij vrij om de huurprijs te bepalen.

Ik ben langer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik Sint Joseph dit laten weten?

Nee, dat hoeft niet. Het is wel verstandig uw buren hierover te informeren in het geval van calamiteiten.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Het hoofdverblijf hoort uw gehuurde woning te zijn. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan bij de gemeente Almelo.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij geen gegevens van andere huurders.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag