Over ons

Sint Joseph is een middelgrote woningstichting. We zijn gevestigd in Almelo en opgericht in 1919. Ons werkgebied ligt grotendeels in de gemeente Almelo maar we zijn ook op beperkte schaal actief in de gemeenten Dinkelland en Wierden. We hebben circa 5500 woningen in beheer en verhuren daarnaast garages, parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten.

Maatschappelijk beheerder
Onze betrokkenheid bij de samenleving is groot. Als maatschappelijk beheerder hebben we oog en oor voor hetgeen er leeft. Binnen de kaders van wet- en regelgeving nemen we daarbij onze verantwoordelijkheid. Ook vindt er overleg plaats met andere partijen en proberen we door middel van samenwerking de maatschappelijke thema's te agenderen.