jaarlijkse huurverhoging

Eind april ontvangen de huurders van Sint Joseph de brief over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2023. De huurprijs mag in 2023 met maximaal 3,1 procent omhoog voor sociale huurwoningen. Sint Joseph volgt voor alle woningen het percentage van maximaal 3,1%. Dit is gebaseerd op de landelijke CAO loonontwikkeling. In de Huurkrant 2023 vindt u meer informatie hierover.

Uitzonderingen
Een groot deel van de huurders ontvangt een huurprijsaanpassing van maximaal 3,1%. Het percentage en het bedrag aan huurverhoging verschilt per woning. Voor huurders van een woning met een E-, F- en G-energielabel en woningen waar de huurprijs van bevroren is geldt dat er geen huurverhoging volgt. Woningen die vóór de huurverhoging een kale huurprijs hebben lager dan € 300,00 mogen we met maximaal € 25,00 verhogen.

Eenmalige huurverlaging
Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld.

Voorwaarden huurverlaging
Naast de hoogte van het inkomen (uit 2021) geldt ook dat de huidige kale huur van de woning hoger is dan € 575,03. De Belastingdienst heeft ons aangegeven welke huurders in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging. Met een code weten wij welke huurders de eenmalige huurverlaging krijgen. Wij ontvangen geen inkomensgegevens van de Belastingdienst. Half mei ontvangen huurders die recht hebben op de eenmalige huurverlaging bericht van ons. De huur verlagen we naar het bedrag van € 575,03.

Bezwaar maken huurverhoging
Wanneer huurders het niet eens zijn met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs, kunnen zij in bepaalde situaties bezwaar maken. Voorbeelden van mogelijke succesvolle bezwaren zijn:

  • als het huurverhogingspercentage hoger is dan het wettelijk toegestane maximum percentage (3,1%);
  • als de kale huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens komt.

Op de website van het Juridisch loket leest u meer over het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Hier vindt u ook een voorbeeldbrief die u kunt downloaden.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt de nieuwe huurprijs in november 2023 bij de berekening van uw voorschot huurtoeslag voor 2024.

Wilt u dat de Belastingdienst de huurverhoging of -verlaging direct verwerkt dan kunt u de nieuwe kale huurprijs ook zelf wijzigen via Mijn Toeslagen. Ontvangt u een huurverlaging, dan adviseren wij u om de lagere huurprijs zelf door te geven. U voorkomt hiermee dat u onterecht te veel huurtoeslag ontvangt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? U kunt een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. U kunt ook hulp vragen aan onze medewerkers bij het maken van een proefberekening.

Advies HuurdersAdviesRaad (HAR)
Sint Joseph heeft de jaarlijkse huuraanpassing besproken met de huurdersadviesraad (HAR). De HAR heeft positief geadviseerd op het voorstel. Huurders die door de huuraanpassing of door andere oorzaken in financiële nood komen, nodigt Sint Joseph uit om zo snel mogelijk contact op te nemen. Samen met de huurder zoeken we naar passende oplossingen.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u vóór 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief leest u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wanneer voert Sint Joseph de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.