de bewonerscommissies

Binnen woongebouwen en buurten zijn bewonerscommissies actief. De leden van de bewonerscommissies zetten zich vrijwillig in voor de kwaliteit van wonen en leven. Een bewonerscommissie zorgt ervoor dat huurders (vaker) met elkaar in contact komen en zich daardoor meer thuis gaan voelen in hun buurt. Dat doet ze door activiteiten te organiseren en door periodiek te overleggen met Sint Joseph. Een goede samenwerking en afstemming zorgt er vaak ook voor dat de leefbaarheid verder verbetert. Want leefbaarheid is een zaak van ons allemaal.

Veel gevraagd over de bewonerscommissies

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw of buurt waarmee wij regelmatig overleg hebben. De bewonerscommissies vertegenwoordigen alle bewoners en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief. De leden van de bewonerscommissies zetten zich vrijwillig in voor de kwaliteit van wonen. 

Wie is mijn bewonerscommissie?

Algemeen

Almelo, Aalderinkshoek

Bewonerscommissie Aïda
Mevrouw J.B.M. Hendriks, voorzitter/contactpersoon
Verdilaan 117, 7604 JW  Almelo

Almelo, Binnenstad

Bewonerscommissie Bartelshoek
De heer H.H. Nieboer, voorzitter/contactpersoon
Bartelshoek 26, 7607 DH Almelo

Bewonerscommissie De Acht
Mevrouw E.A. van de Vis-de Vos, voorzitter/contactpersoon
Haven Noordzijde 33a, 7607 ER  Almelo

Bewonerscommissie De Malderhof
De heer P. Roskam, voorzitter/contactpersoon
Sluiskade Zuidzijde 37-15, 7607 XX  Almelo

Bewonerscommissie Marlijnstate

Mevrouw E.E. Langeveld-Brummer, secretaris/contactpersoon
Aletta Jacobsstraat 45, 7607 SV  Almelo

Bewonerscommissie Westeres
Mevrouw G.J.C. Schorren-Oost, voorzitter/contactpersoon
Emmastraat 22, 7607 VP  Almelo

Almelo, Rumerslanden

Bewonerscommissie Rumerslanden
Mevrouw E.A.J. Kuipers, voorzitter/contactpersoon
Canadahof 2, 7603 TC Almelo.

Almelo, Schelfhorst

Bewonerscommissie Havezatheflat
Mevrouw M.T. Asbroek, voorzitter/contactpersoon
Havezathe 208, 7608 DW Almelo

Almelo, Sluitersveld

Bewonerscommissie Mercurius
Mevrouw R.G.A. Huiskes-De Vries, voorzitter/contactpersoon
St. Josephstraat 65-12, 7603 XJ  Almelo

Almelo, Noorderkwartier

Bewonerscommissie Buurstede
De heer E. Dijkink, secretaris/contactpersoon
Roskamstraat 179, 7602 JZ  Almelo

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Algemeen

Sint Joseph stelt een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie.

- De leden van de bewonerscommissie zijn huurders van Sint Joseph.
- De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle verbonden bewoners.
- Benoeming in een bewonerscommissie is altijd tijdelijk.
- De bewonerscommissie en Sint Joseph hebben een samenwerkingovereenkomst.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met alle bewoners?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar organiseren de bewonerscommissies een bijeenkomst met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Sint Joseph?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de bewonerscommissies en Sint Joseph.