asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopische kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over asbest

Wat doet Sint Joseph als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd volgens veiligheidsvoorschriften verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan loopt u geen risico. In uw woning is geen asbest verwerkt. Is uw woning voor 1994 gebouwd dan is er meterkastkaart aanwezig in de woning. Op deze kaart staat aangegeven waar (vermoedelijk) asbesthoudend materiaal is gebruikt. Zolang dit materiaal onbeschadigd is, levert het geen gevaar op voor uw gezondheid.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Algemeen

Asbest kan op twee manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In beide gevallen is grote voorzichtigheid geboden. Bewerkt u asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Let op: Bewerk asbest nooit! Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid! 

Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Verwijder het asbest ook niet zelf. Deze waarschuwing geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neemt u altijd contact met ons op voordat u in de buurt van asbest gaat klussen of asbest wilt verwijderen!

Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Moet ik bij Sint Joseph melding maken van asbest in mijn woning?

Algemeen

Ja, het is belangrijk voor ons om te weten dat er asbest zit in uw woning. De woningen die voor 1994 gebouwd zijn, hebben we begin 2019 voorzien van een meterkastkaart. Op deze kaart staat aangegeven waar (vermoedelijk) asbest aanwezig is. Dit is voor u en voor vaklieden die in uw woning aan het werk moeten, belangrijk om te weten. 

Bewerkt u asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. Wanneer asbest verwijderd moet worden, zorgen wij dat dit op een veilige manier door een professioneel bedrijf wordt gedaan.

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

In woningen gebouwd vóór 1994 kan asbest zitten. De woningen van Sint Joseph die voor 1994 gebouwd zijn, hebben we voorzien van een meterkastkaart. Op deze kaart staat een plattegrond waarop we aangeven waar (vermoedelijk) asbest aanwezig is. Dit asbest levert geen gevaar op zolang het onbeschadigd is. Ga dus niet zelf boren, breken of zagen in de ruimtes/materialen waar asbest zit. De kaart is ook voor onderhoudsmensen belangrijk om te zien voordat zij ergens aan het werk gaan. 

Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Waar vind ik informatie over asbest in woningen?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd volgens veiligheidsvoorschriften verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan loopt u geen risico. In uw woning is geen asbest verwerkt. Is uw woning voor 1994 gebouwd dan is er meterkastkaart aanwezig in de woning. Op deze kaart staat aangegeven waar (vermoedelijk) asbesthoudend materiaal is gebruikt. Zolang dit materiaal onbeschadigd is, levert het geen gevaar op voor uw gezondheid. U vindt alle informatie over asbest op de website van de Rijksoverheid.