planmatig onderhoud

Elke dag werken we aan het onderhoud van onze woningen. Dat doen we voordat een nieuwe huurder de woning betrekt en op verzoek, wanneer u een reparatie meldt. Daarnaast zijn er de onderhoudsprojecten. Per jaar bekijken wij aan welke van onze huurwoningen en bedrijfsruimten planmatig onderhoud nodig is. Dat kan zijn een schilderbeurt, het vervangen van de cv-ketel of het keukenblok. Uiteraard is er ook het nodige onderhoud aan gevels, daken en andere installaties. In dit overzicht ziet u waar we in 2024 planmatigonderhoud uitvoeren. 

Veel gevraagd over planmatig onderhoud

Hoe werkt het planmatig onderhoud?

Algemeen

Elk jaar bekijken we welke woningen planmatig onderhoud nodig hebben. Dat kan een schilderbeurt aan de buitenkant van uw woning zijn, het herstellen van de gevel, het vervangen van de cv-ketel of dakgoot of het vernieuwen van de badkamer, keuken of toilet. Sommige werkzaamheden voeren we één keer in de tien jaar of langer uit. Ander onderhoud doen we eens per twee jaar. U krijgt per e-mail of brief bericht wanneer onderhoud aan uw woning staat gepland en welk onderhoud dat is.

Bij mij zijn werkzaamheden gedaan en er is materiaal blijven liggen. Hoe kan ik dit melden?

Algemeen

Fijn dat u ons hiervan op de hoogte brengt. U kunt dit melden via het contactformulier.

Moet ik betalen voor planmatig onderhoud?

Algemeen

Meestal zijn de kosten voor planmatig onderhoud voor rekening van Sint Joseph. Als we u opties aanbieden, is dat meestal tegen éénmalige betaling. Dit laten we u altijd vooraf weten. Laat u tijdens het planmatig onderhoud extra werkzaamheden uitvoeren door de aannemer? Dan zijn deze kosten altijd voor uw eigen rekening.

Wanneer wordt planmatig onderhoud aan mijn woning uitgevoerd?

Algemeen

In dit overzicht ziet u waar wij planmatig onderhoud uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden, zoals schilderwerk, herstelwerk of het vervangen van cv-ketels. De lijst is zo compleet mogelijk opgesteld. Toch kunnen in de loop van het jaar nog complexen worden toegevoegd of aanpassingen worden gedaan. Dat kan zijn om technische of financiële redenen.

Binnenkort wordt mijn woning geschilderd. Ik ga op vakantie en ben dan niet thuis. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt zelf een nieuwe afspraak maken met de schilder. In de e-mail of brief die u van ons heeft ontvangen over het schilderonderhoud vindt u de naam en contactgegevens van het schildersbedrijf.

Wij wensen u een fijne vakantie!

Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning uitgevoerd. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

U krijgt hierover bericht via e-mail of een brief. Daarin staat welk onderhoud er gaat gebeuren en bij wie u terecht kunt met uw vragen. Ook leest u in de brief welk bedrijf namens Sint Joseph het onderhoud gaat uitvoeren en wanneer zij gaan beginnen.

Ik heb na de uitvoering van planmatig onderhoud (renovatie) technische problemen gekregen. Bij wie meld ik dit?

Algemeen

Als er planmatig onderhoud is uitgevoerd in of aan uw woning en u krijgt technische problemen meldt u dit dan zo snel mogelijk via het contactformulier (met vermelding dat het ná planmatig onderhoud is) aan onze projectleider. Onze projectleider zal dan contact opnemen met de aannemer zodat er een afspraak met u gemaakt kan worden om het probleem te verhelpen.

In verband met lopende garantieafspraken verzoeken wij u in dit geval geen reparatieverzoek in te dienen via de button 'Reparatieverzoek'. 

Mijn woning is geschilderd. De ramen zijn erg vies geworden. Wat nu?

Algemeen

We adviseren u de ramen de eerste weken niet te wassen omdat de verf nog moet drogen. Na het planmatig schilderen doen we altijd een glasbewassing bij alle woningen, als het een appartementencomplex is waar een glasbewassingscontract op zit wordt het in overleg afgestemd en gedaan ,met de betreffende partij.

Kan ik het (RAL-) kleurnummer krijgen van het schilderwerk van mijn woning?

Algemeen

Kleurnummers kunt u opvragen bij Sint Joseph via ons contactformulier.

Wat doet een inspecteur bij een conditiemeting?

Algemeen

Wij laten een conditiemeting uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. De deskundige medewerkers bekijken de woningen aan de buitenzijde. U kunt een inspecteur tegenkomen in uw straat of complex. Ook heeft diegene toegang tot de algemene ruimte van een complex. Een inspecteur komt niet binnen in een woning. Een medewerker is te herkennen aan een hesje van Sint Joseph en heeft een kopie van de brief die wij naar huurders sturen bij zich.  

Waarom voert Sint Joseph conditiemetingen uit?

Algemeen

Met een conditiemeting bekijken wij de kwaliteit van onze woningen. De inspecteur bekijkt de woningen volgens een bepaalde vastgestelde werkwijze/aanpak. Hij geeft een score aan ieder onderdeel. Alle scores worden bij elkaar opgeteld en geven ons een totale score van de kwaliteit van de woning. De resultaten van de conditiemeting helpen ons om beter te bepalen welke werkzaamheden wij de komende jaren aan onze woningen moeten uitvoeren.

Wie voert de conditiemeting uit?

Algemeen

Wij hebben firma Nibag opdracht gegeven de conditiemeting voor ons uit te voeren. In de maanden juli tot en met september gaan de inspecteurs hiervoor op pad. 

Moet ik thuisblijven als een conditiemeting in mijn complex wordt uitgevoerd?

Algemeen

U hoeft niet thuis te blijven als een inspecteur in uw complex aanwezig is om een conditiemeting uit te voeren. Wij vragen u wel de inspecteur de ruimte te geven om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Misschien heeft de inspecteur vragen over de algemene ruimtes, waar hij een bepaalde ruimte kan vinden of hoe hij bijvoorbeeld op het dak komt.

Gelden er regels bij sloop, renovatie en onderhoud?

Algemeen

Ja, in ons sociaal statuut staan afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen bij sloop, (ingrijpende) renovatie, groot onderhoud en planmatig onderhoud als onderdeel van een complex-, buurt- of wijkaanpak en onderhoud bij calamiteiten.