Governancecode

In de corporatiebranche bestaat de Governancecode Woningcorporaties. De code is opgesteld door twee partijen: Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en VTW, de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties. Doel is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht en transparantie. Voor leden van Aedes en VTW is het verplicht de code te volgen.

Governancecode Woningcorporaties