Bewonerscommissies

Binnen woongebouwen en buurten zijn bewonerscommissies actief. De leden van de bewonerscommissies zetten zich vrijwillig in voor de kwaliteit van wonen en leven. Een bewonerscommissie zorgt ervoor dat huurders (vaker) met elkaar in contact komen en zich daardoor meer thuis gaan voelen in hun buurt. Dat doet ze door activiteiten te organiseren en door periodiek te overleggen met Sint Joseph. Een goede samenwerking en afstemming zorgt er vaak ook voor dat de leefbaarheid verder verbetert. Want leefbaarheid is een zaak van ons allemaal.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw of buurt waarmee wij regelmatig overleg hebben. De bewonerscommissies vertegenwoordigen alle bewoners en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief. De leden van de bewonerscommissies zetten zich vrijwillig in voor de kwaliteit van wonen.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Sint Joseph stelt een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie.

- De leden van de bewonerscommissie zijn huurders van Sint Joseph.
- De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle verbonden bewoners.
- Benoeming in een bewonerscommissie is altijd tijdelijk.
- De bewonerscommissie en Sint Joseph hebben een samenwerkingovereenkomst.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met alle bewoners?

Minimaal één keer per jaar organiseren de bewonerscommissie een bijeenkomst met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Sint Joseph?

Minimaal één keer per jaar overlegt de bewonerscommissie met Sint Joseph.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag