de HuurdersAdviesRaad

De HuurdersAdviesRaad (HAR) is er voor alle huurders van Sint Joseph. De raad brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van Sint Joseph over het bedrijfsplan, de jaarlijkse huurverhoging, de dienstverlening en de leefbaarheid in het algemeen. Op een aantal punten heeft de HAR instemmingsrecht. Een keer per jaar worden alle huurders van Sint Joseph uitgenodigd voor de jaarvergadering. Daarnaast brengt de HuurdersAdviesRaad met regelmaat een nieuwsbrief uit.

Bezoek de website van de HuurdersAdviesRaad van Sint Joseph