Nieuws

Woningstichting Sint Joseph in Almelo kent verschillende vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan prettig wonen. Mensen die zich bijvoorbeeld actief inzetten als lid van een bewonerscommissie of bewoners die vrijwillig klussen uitvoeren in of om...

Het huidige wooncomplex De Hofkamp wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe gebouw komt volledig los te staan van de Franciscanessenhof. Dit heeft gevolgen voor de bewoners van de Franciscanessenhof.

Wat betaalt u aan wonen? En hoe kunt u op deze en andere kosten besparen? In de Woonkostenkrant vindt u informatie en nuttige tips.

Nog sneller en makkelijker uw woonzaken regelen. Wij helpen u daarbij met ons klantportaal ‘Mijn Sint Joseph’ en met de (digitale) postverzending via Postex.

Weet jij met jouw technische blik vooruit te kijken, efficiënt te plannen en financieel binnen de grenzen te blijven? Dan maken we graag gebruik van deze kennis, vaardigheden en ervaring voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van onze...

Woningstichting Sint Joseph heeft met bouwpartners overeenstemming bereikt voor de uitvoer van de transformatie van De Klokkenbelt in Almelo. De werkzaamheden aan De Klokkenbelt gaan, ruim een jaar later dan oorspronkelijk gepland, van start. De...

Ken jij een jonge inwoner van Almelo die zich op een bijzondere wijze inzet voor de stad of iemand in zijn/haar omgeving? Nomineer hem/haar dan voor de Junior Stadsprijs!

"Jan woont hier nog maar anderhalf jaar, maar laat nu al een ontuitwisbare indruk achter." De inzet van Jan op 79-jarige leeftijd is indrukwekkend te noemen. Redenen genoeg om hem uit te roepen tot 'Beste Buur'.

Het was een drukte van jewelste en een muzikaal geheel op dinsdag 18 september bij Buurstede. Die dag vond de heropening van het wooncomplex plaats én vierden we het 25-jarig bestaan.

In de St. Josephbuurt in de wijk Sluitersveld zijn acht nieuwe multidoelgroepwoningen gebouwd voor de verhuur. Daardoor zijn ze ideaal voor senioren en/of minder valide bewoners maar ook gezinnen kunnen hier goed uit de voeten.

Op 2 juli 2018 bestond Buurstede vijfentwintig jaar. Buurstede was in 1993 het eerste woonzorggebouw van Nederland. Toenmalig koningin Beatrix kwam daarom ook een kijkje nemen in Buurstede.

Woningstichting Sint Joseph Almelo heeft zes huurwoningen aan de Beverdamlaan ‘verduurzaamd’. Dat hebben we gedaan door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie, zonnepanelen en aanbrengen mechanische...

Omdat we dagelijks in huis vocht produceren, moeten we proberen dat er weer uit te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door goed te ventileren. Het meeste vocht is ‘leefvocht’. Dat wordt veroorzaakt door mensen, huisdieren en planten, door het...

In Almelo werken Beter Wonen en Sint Joseph samen aan goede en betaalbare huisvesting. Wat we hiervoor samen deden in 2017? En wat we nog gaan doen samen? Dat laten we in een gezamenlijke advertentie zien die deze week in het Almeloos Weekblad...

Vanaf vandaag kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal.

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen.

Benieuwd wat we in 2017 gedaan hebben? Waar we ons geld aan besteed hebben? U leest het in ons uitgebreide jaarverslag. Daarnaast hebben we een jaaroverzicht gemaakt dat snel inzicht geeft in het jaar 2017.

Het geldbedrag dat Jan Kamst, voormalig directeur-bestuurder van Sint Joseph, ontving bij zijn afscheid, een cheque ter waarde van € 3.455,-, doneerde hij aan de Stichting Stadsherstel Almelo.

Donderdag 21 juni was er voor de bewoners van de gele Drakensteynflat een gezellige avond georganiseerd. Een initiatief van Dick Harmsel, een van de bewoners van de flat.

Vanaf 1 juli 2018 is Geas Energiewacht verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties aan cv-installaties in de woningen van de woningstichting Sint Joseph Almelo.

Op de zolder van een woning aan de Pater Bleijsstraat brak in de nacht van 13 op 14 juni brand uit. De brand had ernstige gevolgen voor de naastgelegen woningen.

Zes woningen energiezuinig en comfortabel. Woningstichting Sint Joseph Almelo gaat zes woningen aan de Beverdamlaan onderhanden nemen. Deze woningen worden ‘verduurzaamd’. Dit doen we door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie...

Hoe staan onze woningen erbij? Inspecteurs van Nibag Groep gaan dit de komende maanden voor ons in beeld brengen. Dit doen zij door alle woningen te bezoeken.

De huur van uw woning kan vanaf 1 juli 2018 omhoog gaan. Van de overheid mag de huurprijs van een individuele woning in 2018 met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor huurders met een inkomen boven € 41.056 mag dat zelfs 5,4 procent zijn. Sint...

Bouw laatste woningen in volle gang Op een zonovergoten bouwterrein in de St. Josephbuurt was het dinsdag 17 april een drukte van jewelste. Toekomstige bewoners en betrokkenen kwamen daar bij elkaar om de start van de laatste fase van het...

Trots op de -in grote getale aanwezig- betrokken en actieve huurders tijdens de Jaarvergadering van de HuurdersAdviesRaad op dinsdagavond 10 april.

Onthulling bijzonder kunstwerk bij Dokter Eekmanhof Dinsdagmiddag 20 maart onthulde wethouder Alfons Steggink van gemeente Dinkelland samen met Claudia Beumer, directeur-bestuurder van Woningstichting Sint Joseph Almelo, en kunstenaar...

Wanneer u servicekosten betaalt voor uw woning ontvangt u deze maand een brief van ons met daarin de afrekening over het jaar 2017. In deze brief geven wij aan wat de werkelijke kosten zijn voor de geleverde diensten in 2017. Het kan zijn dat u...

Prestatieafspraken 2018 t/m 2022 ondertekend. Op donderdag 7 december 2017 ondertekenden wethouder Javier Cornelissen van de gemeente Almelo, Peter van der Hout (directeur van Beter Wonen) en Jan Kamst (directeur Woningstichting...

Sint Joseph heeft sinds 1 maart 2018 een nieuwe directeur-bestuurder. De 49-jarige Claudia Beumer staat nu met veel enthousiasme aan het roer van de Almelose woningstichting na de pensionering van haar voorganger Jan Kamst.

Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan bijna 25 jaar als directeur-bestuurder verlaat Jan Kamst de woningstichting Sint Joseph Almelo wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Toelichting Momenteel hebben wij nog steeds huurders of oud-huurders die openstaande rekeningen contant betalen. Het kost ons maandelijks erg veel geld en tijd om deze contante betalingen juist te verwerken. Daarnaast willen wij, uit...

Elke dag werken we aan het onderhoud van onze woningen. Dat doen we voordat een nieuwe huurder de woning betrekt en op verzoek, wanneer u een reparatie meldt. Daarnaast is er het geplande onderhoud, uitgevoerd in onderhoudsprojecten. Per jaar...

Ook dit jaar nodigde Sint Joseph haar vrijwilligers uit voor een gezellige middag. Het zijn de leden van de huurdersadviesraad, de bewonerscommissies en de beheerders van onze woongebouwen die zich actief inzetten voor een goed...

De landelijke woningcorporaties gaan hun woningen de komende jaren energiezuiniger maken. Het is onze gezamenlijke ambitie om in 2021 gemiddeld energielabel B te halen. Daarvoor moeten we wel investeren. In zonnepanelen, woningisolatie...

Wordt bij u aangebeld door een bedrijf met het verzoek toegang te geven tot uw woning of woongebouw voor het uitvoeren van werkzaamheden en heeft u hierover geen bericht gehad? Laat deze persoon dan niet zomaar binnen en blijf alert. Zo werkt...

Dit is het nieuwe telefoonnummer van uw wijkbeheerder Henko Wriede (0546) 87 58 90 Huub Oude Vrielink (0546) 87 58 91 Marcel Scheurink (0546) 87 58 96 Weet u niet wie uw wijkbeheerder is? Download dan de informatiekaart hieronder. ...

Zoals u ziet, heeft Sint Joseph een nieuwe website gebouwd voor u. Zodat u voortaan gewoon thuis via uw computer, tablet of smartphone een aantal huurderszaken kunt regelen. Bijvoorbeeld een reparatieverzoek, het opzeggen van de huur of het...

Wat betaalt u aan woonlasten? En hoe kunt u besparen op woon- en andere kosten? In de Woonkostenkrant vindt u veel nuttige informatie en handige tips. Dit keer wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van geldproblemen en hoe...

Heeft u het nieuwste muurgedicht in de Almelose binnenstad al gezien? Het is vorm gegeven door kunstschilder Freddy Hoevers op de muur van ons woongebouw in de Bartelshoek. Een ogenblik van verrassing De werkgroep Muurgedichten Almelo ...

U kunt uw huurderszaken voortaan digitaal regelen via deze nieuwe website van Sint Joseph. Bijvoorbeeld het melden van uw reparatieverzoek. In de meeste gevallen kunt u ook direct een vakman inplannen die uw reparatie komt herstellen op het...

Sint Joseph heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van ruim 26 miljoen. Twintig miljoen daarvan vloeit echter voort uit een gewijzigde waardering (marktwaarde) van de woningen. Het operationele resultaat bedraagt circa 6 miljoen...